16 May 2010

can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars


mul on tunne, et üks laul sai just tähenduse...
ja vägagi erilise.

No comments: