21 May 2010

i read, you observe

ja ometi sa ei julge silma vaadata, sest kardad, et ma loeksin sealt liiga palju välja

No comments: